Bedenktijd huis kopen: aankoop woning

Gefeliciteerd! Je hebt een huis gekocht of

Gefeliciteerd! Je hebt je huis verkocht!

Zit iedereen er nu aan vast? Of hoe werkt het ook al weer met de bedenktijd. Ik leg het je uit!

Bedenktijd huis kopen: hoe bereken je dat?

Voordat de bedenktijd in gaat, zijn er een aantal stappen:

 • Er is een koopovereenkomst gesloten.
 • Alle partijen hebben de koopakte ondertekend.
 • De bedenktijd begint op de dag die volgt op de dag dat een afschrift c.q. kopie van de tussen partijen opgemaakte en ondertekende akte aan koper is gegeven. Koper bevestigt de ontvangst door het dateren en het zetten van een handtekening op de ontvangstbevestiging.

Let op: alleen een koper heeft bedenktijd. De verkoper heeft dus geen recht op bedenktijd. In die bedenktijd kan een koper zonder opgaaf van reden afzien van de koop van de woning.

Hoe lang duurt de bedenktijd?

 • De bedenktijd duurt minimaal 3 dagen.
 • De bedenktijd eindigt om middernacht van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt.
 • Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.
 • Zie het schema onderaan deze bladzijde.

Algemene Termijnenwet

De Algemene Termijnenwet is van toepassing. Op grond van deze wet wordt een termijn:

 • Die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
 • Zo nodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste 2 dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Hoe zit het met feestdagen en de bedenktijd?

Voor de berekening van de bedenktijd worden als algemeen erkende feestdagen aangemerkt of daarmee gelijkgesteld:

 • Nieuwjaarsdag
 • Christelijke 2e paasdag en 2e pinksterdag
 • Beide kerstdagen
 • Hemelvaartsdag
 • De dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd
 • 5 mei
 • Goede vrijdag

Daarnaast kunnen bij koninklijk Besluit specifieke dagen worden aangewezen die voor de berekening van de bedenktijd gelijkgesteld worden met algemeen erkende feestdagen.

 

Wil je een melding ontvangen bij nieuwe blogs?

Van te koop naar verkocht

Kan ik je helpen?
Mail me : Ik antwoord binnen 24 uurBel me 06-29384067