Goedkoop je huis taxeren

‘Goedkoop is duurkoop’ Dat gezegde is er niet voor niks.

Hoe zit dat bij een taxatie van je huis? Taxateurs doen dan toch allemaal hetzelfde en met dat rapport kún je toch ook gewoon hetzelfde?

In dit blog neem ik je mee naar de antwoorden op deze vragen.

 

Wat is een taxatie?

Laten we eerst eens kijken naar de definitie van een taxatie. Conform het NRVT Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) is een ProfessioneleTaxatieDienst (eventueel afgekort tot ‘PTD’):

“Het door een Register-Taxateur schatten van en rapporteren over de waarde van een vastgoedobject, aan welke Schatting en rapportering in het economisch en maatschappelijk verkeer vertrouwen kan worden ontleend.”

 

Het gaat hierbij over de marktwaarde. De door TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) goedgekeurde definitie van marktwaarde is:

“Het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.”

 

In normaal Nederlands betekent dus min of meer dat een taxateur een waarde bepaalt van een specifiek object die volgens hem/haar reëel is op dat moment in de markt.

 

Het verschil tussen de taxateurs zit denk ik met name in de snelheid, de referenties, de korte lijntjes.

 

Waarom is een het belangrijk snel een taxatierapport te krijgen?

Een taxatierapport is meestal het sluitstuk van een hypotheek. Dat betekent dat als een taxatie afgerond is, de hypotheek bij de geldverstrekker afgerond kan worden en de koop / oversluiting definitief is. Daarom zorg ik ervoor dat een rapport binnen 2 dagen afgerond is.

Bovendien sluipen er dan geen fouten in, omdat de aandacht niet versnipperd is over andere taxaties die ook afgerond moeten worden.

 

Welke referenties worden gebruikt?

Het is belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van de markt op dit moment; dat geeft het meest juiste beeld weer van de marktwaarde van het huis. In mijn optiek moeten daarom, voor zover mogelijk, referenties gebruikt worden die maximaal een half jaar oud zijn. Om die waarde te bepalen, wordt gekeken naar referentie objecten met vergelijkbare kenmerken.

Ik baseer mijn referenties over het algemeen als volgt: (in willekeurige volgorde opgesomd)

  • op verkoopprijzen van een recente transactie
  • dezelfde wijk
  • hetzelfde woontype
  • gelijksoortig bouwjaar
  • gelijksoortige uitstraling
  • m2
  • m3
  • onderbuik gevoel
  • en nog veel meer.

 

Korte lijntjes

Als taxateur mag je geen wenswaarde ontvangen. Dat houdt in dat je van tevoren niet mag doorkrijgen welke waarde de opdrachtgever of de hypotheekverstrekker nodig heeft. Dat is ook logisch, want daarmee zou de onafhankelijkheid van de taxateur in het geding komen. Toch is het belangrijk om korte lijntjes te hebben met de financieel adviseur; bijvoorbeeld om een verbouwing goed op te nemen in het taxatierapport of om de datum van voorbehoud financiering goed in de gaten te houden.

 

Gevalideerd taxatierapport

Een gevalideerd rapport betekent dat een validatie instituut, het NWWI, het rapport heeft gecontroleerd op diverse eisen en het heeft goedgekeurd. Een gevalideerd rapport wordt door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

 

Alleen met inachtneming van al deze punten kom je tot een compleet en goed rapport. En soms kan dat goedkoop, maar meestal betekent goedkoop: lange wachttijden, incomplete rapporten en gedoe achteraf om de financiering passend te krijgen. Ik zou zeggen: een gewaarschuwd mens telt voor twee ?

 

 

Wil je een melding ontvangen bij nieuwe blogs?

Van te koop naar verkocht

Kan ik je helpen?
Mail me : Ik antwoord binnen 24 uurBel me 06-29384067